Tartaczna 2/15a (3 piętro) +48 58 380 24 25 10:00-18:00
REJESTRACJA ONLINE

RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest ProfessMed Specjalistyczna Opieka Medyczna ul. Tartaczna 2/15a 80-839 Gdańsk, w imieniu której działają właściciele: Kamil Chwojnicki, Przemysław Okonowski, Marek Mostowski. Kontakt z Właścicielami:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych którym mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@professmed.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności:
a) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) ustawy o ustawy o działalności leczniczej,
c) ustawy o zawodach lekarza.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.
  2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Monitoring
Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki ProfessMed Specjalistyczna Opieka Medyczna w Gdańsku w budynku przy ulicy Tartaczna 2/15a.
Monitoring video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych.
Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w siedzibie Centrum (ul. Tartaczna 2/15a w Gdańsku), rejestrację (monitoring video), drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych.
Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności